Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Evidencia obyvateľov

Prihlásenie na trvalý pobyt

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:

  • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do
  • 15 rokov predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa, 
  • platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve
  • Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz, 
  • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy – výpis z LV (nie starší ako 3 mesiace, nemusí byť použiteľný na právne úkony), 
  • nájomnú zmluvu, ak je nehnuteľnosť v nájme na dobu neurčitú, 
  • v prípade ak prihlasovaný nie je vlastníkom nehnuteľnosti alebo nemá nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, je potrebné predložiť písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti. Tento súhlas môže vlastník nehnuteľnosti dať osobne priamo pri prihlasovaní alebo v prípade jeho neprítomnosti na predpísanom tlačive s overeným podpisom

 

Za rodinných príslušníkov môže trvalý pobyt hlásiť jeden z členov rodiny. Za maloleté deti hlási pobyt jeden z rodičov, za osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony hlási pobyt zákonný zástupca (opatrovník). Pri prihlasovaní na trvalý pobyt sa občan nemusí odhlasovať z predchádzajúceho trvalého pobytu, tento úkon zabezpečí ohlasovňa.

Pri vydaní prvého občianskeho preukazu pri dovŕšení 15-teho roku je potrebné predložiť: rodný list.

Tlačivá na stiahnutie: Súhlas s prihlásením trvalý pobyt

Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok: 5 € za vystavenie potvrdenia o pobyte


 

Evidencia obyvateľov

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka