Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka www.lehotkapodbrehmi.sk

Zaburinenie pozemkov – upozornenie

burina.jpg

Každoročne s príchodom jarných mesiacov sa stáva aktuálnou problematika ochrany poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych pozemkov pred zaburinením. Uvedená povinnosť vyplýva vlastníkom resp. nájomcom /správcom/ poľnohospodárskej pôdy z ustanovenia § 3 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy/.Viac...


 


 

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky

eurovolby.jpg

Informácie pre voliča
I
Dátum a čas konania volieb
Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.
II
Právo voliť
Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Viac...


Oznamujeme politickým subjektom, že oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v obci Lehôtka pod Brehmi môžu doručiť na emailovú adresu
ekonomlehotka@gmail.com


Obec Lehôtka pod Brehmi týmto oznamuje, že Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 25. mája 2019 nám môžete doručovať aj mailom na adresu: ekonomlehotka@gmail.com


 


 

Usmernenie k registrácii farmy hospodárskych zvierat

kone.jpg

Informačný materiál pre chovateľov ošípaných s maximálne jednou chovanou ošípanou:

Prílohy:

 

Pre ostatné prípady chovu hospodárskych zvierat ( HD, ovce, kozy, kone, včely, od 2 kusov ošípaných ) platí povinnosť registrovať chov a zvieratá vypísaním a predložením žiadosti o registráciu chovu a tlačiva registrácia chovu.

V ďalšej prílohu je uvedený postup na zistenie súradníc miesta chovu HZ.

Tlačivá na stiahnutie:


 


 

Upozornenie nájomcov pozemkov

list.jpg

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor pozemkový a lesný upozorňuje všetkých nájomcov poľnohospodárskych pozemkov na účinosť vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 172/ Z.z. k zákonu č.504/20003 Z.z. z 28. mája 2018, ktorou sa stanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov z evidencií vedených nájomcom a stanovenia obvyklej výšky nájomného od 1.7.2018. Viac...  


 

dnes je: 24.5.2019

meniny má: Ela

webygroup
ÚvodÚvodná stránka