Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvodná stránka www.lehotkapodbrehmi.sk

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

volby.jpg

 

Kandidáti na prezidenta SR

Informácie pre voliča
I.
Dátum a čas konania volieb
Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 16. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h.
Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať
v sobotu 30. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h.
II.
Právo voliť viac...


Oznamujeme politickým subjektom, že oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v obci Lehôtka pod Brehmi môžu doručiť na emailovú adresu
ekonomlehotka@gmail.com


Obec Lehôtka pod Brehmi týmto oznamuje, že Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať dňa 16. marca 2019 (prvé kolo) a 30. marca 2019 (druhé kolo) nám môžete doručovať aj mailom na adresu: ekonomlehotka@gmail.com


 


 

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky

eurovolby.jpg

Informácie pre voliča
I
Dátum a čas konania volieb
Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.
II
Právo voliť
Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Viac...


Oznamujeme politickým subjektom, že oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v obci Lehôtka pod Brehmi môžu doručiť na emailovú adresu
ekonomlehotka@gmail.com


 


 

Usmernenie k registrácii farmy hospodárskych zvierat

kone.jpg

Informačný materiál pre chovateľov ošípaných s maximálne jednou chovanou ošípanou:

Prílohy:

 

Pre ostatné prípady chovu hospodárskych zvierat ( HD, ovce, kozy, kone, včely, od 2 kusov ošípaných ) platí povinnosť registrovať chov a zvieratá vypísaním a predložením žiadosti o registráciu chovu a tlačiva registrácia chovu.

V ďalšej prílohu je uvedený postup na zistenie súradníc miesta chovu HZ.

Tlačivá na stiahnutie:


 


 

Upozornenie nájomcov pozemkov

list.jpg

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor pozemkový a lesný upozorňuje všetkých nájomcov poľnohospodárskych pozemkov na účinosť vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 172/ Z.z. k zákonu č.504/20003 Z.z. z 28. mája 2018, ktorou sa stanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov z evidencií vedených nájomcom a stanovenia obvyklej výšky nájomného od 1.7.2018. Viac...  


 

dnes je: 26.3.2019

meniny má: Emanuel

webygroup
ÚvodÚvodná stránka